Buzağı
Buzağı
Buzağı
Buzağı Büyütme Yemi - 14 Protein 2600 Enerji ÖZELLİKLER:
  • Buzağı başlangıç yeminin 6 hafta sonunda kesilmesiyle Buzağı Büyütme Yemine başlanır
  • Buzağı büyütme yemi hayvanın işkembe durumuna göre 6b aylık oluncaya kadar günlük en çok 3 kg verilmelidir
  • Buzağıların canlı ağırlığına göre 1,5 ila 3 kg Buzağı büyütme yemi serbest olarak verilmelidir
  • Buzağılara verilmek üzere işletmenizde yazın bolca kuru yonca ve ot bulundurulmalı ve özellikle kışın yetecek miktarda kuru ot stoklanmalıdır
  • Çünkü kışın kuru ot bulunamazsa yerine verilecek saman doğru bir besileme yöntemi olamayacaktır

AMBALAJ:

  • Toz veya 3 mm paletli 50 kg çuval

KULLANIM:

  1. Besiye alınan havyanlara ilk gün kaba yem ağırlıklı yemleme yapılmalıdır
  2. İkinci günden sonra 15-20 güne kadar yem miktarı yavaş yavaş artırılmalıdır
  3. Günlük verilmesi gereken yem miktarı kuru ot ile takviye edilerek beslenir